Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 1/2022

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej, a konsorcjum („Wykonawca”) w skład którego wchodzą: Spółka, Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach („MS”, podmiot w 100% zależny od Emitenta) oraz WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem Umowy jest wykonanie, z materiałów i surowców Wykonawcy, prefabrykowanych, zabezpieczonych antykorozyjnie przęseł stalowych. Wynagrodzenie za realizację Umowy wyniesie maksymalnie 589 mln PLN brutto, z czego na Spółkę i MS przypadnie maksymalnie 241,2 mln PLN brutto. Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy wskazano 20 maja 2022 roku.