Zawarcie istotnych umów przez Emitenta oraz spółki zależne od Emitenta

Raport bieżący nr 30/2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                              

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu pomiędzy Spółką a Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PxE”)(podmiot zależny Emitenta) umowy („Umowa PxE”) mającej za przedmiot: produkcję, dostawę i montaż elementów konstrukcji stalowych oraz zestawów kotwiących do mocowania elementów konstrukcji stalowych w konstrukcjach żelbetowych, na potrzeby projektu „Budowy dwóch bloków gazowo parowych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrowni Dolna Odra” („Projekt”)(opisanego w raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku). Wartość Umowy PxE wynosi 89.134.751,00 PLN netto, a końcowy termin realizacji przedmiotu Umowy PxE został określony na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto, w związku z realizacją Projektu oraz zawarciem Umowy PxE, została zawarta pomiędzy PxE i Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach („MS”) umowa („Umowa MS”), której przedmiotem jest wyprodukowanie i dostawa elementów konstrukcji stalowych oraz zestawów kotwiących do mocowania elementów konstrukcji stalowych w konstrukcjach żelbetowych. Wartość Umowy MS wynosi 63.324.589,91 PLN netto, jako termin realizacji przedmiotu Umowy MS ustalono dzień 31 grudnia 2022 roku.