Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Raport bieżący nr 50/2006

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe