Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej od Polimex-Mostostal S.A.