Wyniki „Polimex-Mostostal” SA za pierwszą połowę 2018 r.

Wyniki IH 2018

 

Przychody operacyjne „Polimex-Mostostal” SA wyniosły w I półroczu 2018 r. 230 mln PLN i były niższe o 381 mln PLN względem analogicznego okresu w 2017 r. EBITDA Spółki wyniosła w I półroczu 2018 r. -17 mln PLN i jest niższa o 19 mln PLN w porównaniu do podobnego okresu w poprzednim roku.

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal
za I półrocze 2018 roku w mln PLN

 

Wyniki%201%20H%20GK%20PxM%20900.jpg

 

Wybrane dane finansowe „Polimex-Mostostal” SA
za I półrocze 2018 roku w mln PLN

 

Wyniki%201H%20PxM%20900.png

 

Pierwsze półrocze 2018 roku to kolejny okres wytężonej pracy nad realizowanymi przez Spółki projektami, usprawnieniu obszaru operacyjnego i budowaniu portfela nowych zamówień dla całej Grupy Kapitałowej. Zgodnie z deklaracjami postawiliśmy na zwiększenie kompetencji zarządzania realizacją projektów oraz na poprawę procesu ofertowania i budżetowania. Zwiększyliśmy też rolę kontrolingu, zarządzania ryzykiem i mechanizmów nadzorczych.

Działamy na trudnym rynku i w otoczeniu wysokokonkurencyjnym. My stawiamy na rzetelne oferty
 i wyceny, a także realne terminy realizacji. Dzięki bogatemu doświadczeniu, dobremu zapleczu produkcyjnemu, a przede wszystkim własnym zasobom osobowym wierzymy, że rynek nas doceni i zrealizujemy zaplanowane na ten rok cele.
powiedział Krzysztof Figat, prezes zarządu „Polimex-Mostostal”.

 

Trend spadkowy przychodów operacyjnych i wskaźnika EBIDTA za pierwsze półrocze 2018 r., zarówno dla Grupy Kapitałowej jak i „Polimex-Mostostal” SA, wynika w dużej mierze z sukcesywnego rozliczania strategicznych kontraktów realizowanych przez Grupę Kapitałową (Projekt Opole, Projekt Kozienice - zakończony w XII 2017 r.), a także z utworzenia dodatkowej rezerwy kosztowej na projekcie Żerań. Dokładnie analizujemy budżety wszystkich naszych projektów, pilnujemy kosztów i podejmujemy działania związane z ich optymalizacją. – powiedział Maciej Korniluk, wiceprezes zarządu „Polimex-Mostostal” ds. finansowych.

W aktualnych realiach polskiego rynku portfel zamówień na 2018 r. Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal pozwala nam na bezpieczne funkcjonowanie. Opiera się on w dużej mierze o nowe kontrakty. Coraz więcej zleceń mamy także od naszych stałych Klientów, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Staramy się być elastyczni i w pełni dopasowani swoją ofertą do potrzeb Klientów. Możemy wspierać się również licznymi referencjami i przykładami, z sukcesem zakończonych, realizacji. Jesteśmy spokojni, gdyż na rynku firm budowlanych mamy opinię sprawdzonego i godnego zaufania partnera.

Jesteśmy zdeterminowani by zrealizować z sukcesem założone plany. – dodał Przemysław Janiszewski, wiceprezes zarządu Polimex-Mostostal odpowiedzialny za obszar operacyjny.

PREZENTACJA WYNIKOWA "POLIMEX-MOSTOSTAL" SA ZA I PÓŁROCZE 2018