Polimex Mostostal S.A. z podsumował wyniki za I kwartał 2024 r.

Q12024

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal w I kwartale 2024 r. wypracowała 603 miliony PLN przychodów operacyjnych wobec 825 mln PLN w wyniku w 1 kwartale 2023 r.  Spółka nadal odczuwa reperkusje wojny za wschodnią granicą, które najbardziej odbijają się na zmianie cen i terminów realizacji największych kontraktów.

Wskaźnik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2024 roku wyniósł 1 mln PLN i jest niższy o 39 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r.

Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za trzy miesiące 2024 roku jest niższy o 35 mln PLN od wyniku za I kwartał 2023 roku i wynosi -12 mln PLN.

 

Wybrane dane finansowe za IQ 2024 rok w mln PLN

w mln PLN 2023 r. 2024 r.
Przychody operacyjne 825

603

Zysk na działalności operacyjnej 29

-9

EBITDA 40

1

Wynik netto 23

-12

 

„Nasza branża budowlana jest jednym z najsilniej odczuwających zmiany koniunkturalne sektorem gospodarki. Działamy w wymagającej rzeczywistości rynkowej mierząc się stale z inflacją, wysokimi cenami materiałów budowlanych, energii, usług, a co najważniejsze  rosnącymi kosztami pracy i brakami kadrowymi. Pierwszy kwartał roku od lat jest dla budownictwa trudnym okresem.

Mając na uwadze ambitne, wysoko postawione cele intensywnie pracujemy nad nowymi projektami i wzmacnianiem portfela na kolejne miesiące i lata. Nasz portfel zamówień na koniec marca 2024 roku jest prawie dwukrotnie większy niż rok temu (4,7 mld PLN) i wynosi 8,5 mld PLN.

Spadek przychodów ze sprzedaży oraz wyników Grupy Kapitałowej za I Q 2024 r. względem analogicznego okresu w 2023 r. wynika w głównej mierze z mniejszego przerobu kosztowego nowych projektów strategicznych w związku z relatywną wczesną fazą realizacji, a także przesunięć w zakresie harmonogramów produkcyjnych w segmencie produkcji.

Wartość kontraktów podpisanych przez grupę w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła ponad 1 mld PLN.

W styczniu 2024 r. podpisaliśmy umowę z Grupą PGE i Ørsted na realizację projektu offshor’owego budowy lądowej infrastruktury niezbędnej do wyprowadzenia mocy z projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica na kwotę 849,0 mln PLN, co stanowi ważny kamień milowy w zakresie kontrybucji Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal do projektów offshor’owych w Polsce i punkt startowy dla dalszych tego typu projektów.

Przeszliśmy proces selekcji amerykańskiego giganta Westinghouse i Mostostal Siedlce - spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal została wybrana jako jeden z potencjalnych wykonawców budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Skupiamy się na realizacji naszych projektów strategicznych, czyli największego w historii Naszej Grupy Kapitałowej  kontraktu Olefiny III, obejmujący wykonanie prac w sektorze nafta, gaz, chemia, projektu budowy bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW w  Rybniku,  budowy tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie dla Orlen Południe S.A.

Intensywnie pracujemy nad zakończeniem budowy i oddaniem do eksploatacji kontraktów w  Puławach, będących na finiszu projektów Dolna Odra i Czechnica.

Rozwijamy kompetencje deweloperskie w segmencie energetyki w roli inwestora/generalnego wykonawcy w projektach fotowoltaicznych i małej kogeneracji. Powołaliśmy spółkę joint venture  z  czeską spółką TEDOM a.s. - Polimex Energo sp. z o.o. działającą w obszarze outsourcingu energetycznego w zakresie produkcji i sprzedaży ciepła, chłodu i energii elektrycznej pochodzących z wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym, LPG, LNG, biogazem lub gazem kopalnianym.

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jest stabilna. Utrzymujemy niski poziom zadłużenia netto – na koniec I Q 2024 r. saldo środków pieniężnych przewyższało zadłużenie oprocentowane o 143 mln PLN.

Zwiększamy udział wartości projektów innych niż energetyczne w strukturze przychodów. Pilnujemy kosztów, dbamy o utrzymanie jak najwyższej efektywności biznesowej i rentowności realizowanych przez nas projektów.” powiedział  Maciej Korniluk p.o. prezesa zarządu Polimex Mostostal S.A.