KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ