Raporty kwartalne

27
Maja
2024

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

20
Listopada
2023

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2023 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

29
Maja
2023

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

21
Listopada
2022

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

Kwartalny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za III kwartały 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową
30
Maja
2022

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

15
Listopada
2021

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2021 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

Kwartalny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za III kwartały 2021 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową
24
Maja
2021

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

20
Listopada
2020

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

18
Maja
2020

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

12
Listopada
2019

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

Kwartalny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za III kwartały 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową
15
Maja
2019

Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

1 kwartał 2019
14
Listopada
2018

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

III Kwartały 2018
14
Maja
2018

Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

I kwartał 2018
13
Listopada
2017

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

III kwartały 2017
15
Maja
2017

Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

I kwartał 2017