KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ