KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ