Wyniki Finansowe „Polimex-Mostostal” S.A. za 2018 rok