Raporty roczne

29
Kwietnia
2024

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL ZA 2023 ROK

29
Kwietnia
2024

Wyniki Polimex Mostostal za 2023 rok

24
Kwietnia
2023

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2022 rok

24
Kwietnia
2023

Wyniki Polimex Mostostal S.A. za 2022 rok

25
Kwietnia
2022

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2021 rok

29
Kwietnia
2021

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2020 rok

29
Kwietnia
2021

Wyniki Polimex Mostostal S.A. za 2020 rok

20
Listopada
2020

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

17
Kwietnia
2020

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2019 rok

17
Kwietnia
2020

Wyniki Finansowe Polimex Mostostal S.A. za 2019 rok

12
Kwietnia
2019

Wyniki Finansowe „Polimex-Mostostal” S.A. za 2018 rok

12
Kwietnia
2019

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2018 rok

13
Kwietnia
2018

Wyniki Finansowe „Polimex-Mostostal” SA za 2017 rok

13
Kwietnia
2018

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2017 rok

27
Marca
2017

Wyniki Finansowe „Polimex-Mostostal” SA za 2016 rok