Wyniki Finansowe Polimex Mostostal S.A. za 2019 rok