Segmenty działalności

Infrastruktura
Budownictwo infrastrukturalne i kubaturowe wpisane jest w historię Grupy Kapitałowej dzięki licznym, z sukcesem zrealizowanym, projektom infrastruktury drogowej, mostowej i kolejowej, dodatkowo popartym wieloma referencjami dla Spółek jako generalnego wykonawcy.
infrastruktura
Produkcja
Zdywersyfikowana oferta w segmencie produkcji obejmuje m.in.: produkcję i dostawy konstrukcji stalowych, krat pomostowych, palet transportowych oraz usługi związane z wyrobami stalowymi jak  np. zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych.
konstrukcja stalowa produkcja
Budownictwo przemysłowe i ogólne
Kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych od projektowania poprzez dostawy materiałów i urządzeń, roboty budowlano-montażowe urządzeń i linii technologicznych, dostawy i montaże konstrukcji stalowych, aż do przekazania projektów inwestorom.
budownictwo przemysłowe
Nafta, chemia i gaz
Posiadamy wyspecjalizowane i szerokie kompetencje  w zakresie usług specjalistycznych,  inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych dla przemysłu petrochemiczno-rafineryjnego, chemicznego oraz przemysłu i magazynowania ropy oraz gazu.
Kompetencje Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w Segmencie Nafta, chemia i gaz
Energetyka i serwis
Oferujemy realizację obiektów energetycznych w formule „pod klucz” zapewniając kompleksowe usługi od projektowania, kompletacji dostaw, robót budowlano-montażowych, uruchomienia, przeprowadzenia niezbędnych prób i testów, a następnie serwisowanie.
energetyka