Raporty

12
Stycznia
2007

Zmiana znaczącej umowy

Raport bieżący nr 4/2007
11
Stycznia
2007

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego jednostki zależnej od Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 3/2007
09
Stycznia
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 2/2007
05
Stycznia
2007

Informacje o zbyciu akcji przez prokurenta

Raport bieżący nr 1/2007
21
Grudnia
2006

Zmiana znaczącej umowy

Raport bieżący nr 84/2006
18
Grudnia
2006

Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

Raport bieżący nr 83/2006
14
Grudnia
2006

Informacje o akcjonariuszach

Raport bieżący nr 82/2006
12
Grudnia
2006

Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Polimex- Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 81/2006
08
Grudnia
2006

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Raport bieżący nr 80/2006
04
Grudnia
2006

Uchwały NWZ Polimex-Mostostal S.A. (4.12.06)

Raport bieżący nr 79/2006
24
Listopada
2006

Projekty uchwał NWZ Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 78/2006
24
Listopada
2006

Wybór oferty z jednostką zależną od Polimex-Mostostal

Raport bieżący nr 77/2006
10
Listopada
2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 76/2006
10
Listopada
2006

III kwartał 2006

09
Listopada
2006

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 75/2006