Raporty

23
Lipca
2024

Zawarcie ugody dot. kontraktu.

Raport bieżący nr 39/2024
23
Lipca
2024

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 38/2024
18
Lipca
2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki.

Raport bieżący nr 37/2024
18
Lipca
2024

Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Spółki.

Raport bieżący nr 36/2024
18
Lipca
2024

Treść uchwał, które zostały podjęte przez ZWZ Spółki.

Raport bieżący nr 35/2024
10
Lipca
2024

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta.

Raport bieżący nr 34/2024
27
Czerwca
2024

Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej przez podmiot zależny Emitenta.

Raport bieżący nr 33/2024
25
Czerwca
2024

Powołanie członka Zarządu Emitenta.

Raport bieżący nr 32/2024
24
Czerwca
2024

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 31/2024
20
Czerwca
2024

Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej przez podmiot zależny Emitenta.

Raport bieżący nr 30/2024
14
Czerwca
2024

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 29/2024
04
Czerwca
2024

Korekta błędu w projekcie uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 28/2024 K
28
Maja
2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 28/2024
27
Maja
2024

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

20
Maja
2024

Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej przez Emitenta.

Raport bieżący nr 27/2024