Raporty

11
Grudnia
2007

Informacja o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 107/2007
20
Listopada
2007

Nabycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez Członka Zarządu

Raport bieżący nr 106/2007
20
Listopada
2007

Nabycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez Członka Zarządu

Raport bieżący nr 105/2007
12
Listopada
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 104/2007
09
Listopada
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 103/2007
08
Listopada
2007

III kwartał 2007

06
Listopada
2007

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 101/2007
29
Października
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 100/2007
24
Października
2007

Informacja o zbyciu akcji Polimex-Mostostal S.A. przez członka Zarządu

Raport bieżący nr 99/2007
22
Października
2007

Informacja o zbyciu akcji Polimex-Mostostal S.A. przez prokurenta

Raport bieżący nr 98/2007
16
Października
2007

Emisja obligacji

Raport bieżący nr 97/2007
03
Października
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 96/2007
28
Września
2007

I półrocze 2007

26
Września
2007

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 95/2007
21
Września
2007

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 94/2007