Aktualności

RSS

  20 listopada rozpoczęły się testy nowej infrastruktury tramwajowej, co świadczy to o tym, że zakończenie rozbudowy drugiej linii tramwajowej łączącej Pieczewo ze Śródmieściem i Dworcem Głównym zbliża się ku końcowi.   Pierwszy przejazd przebiegł praktycznie bez większych problemów. Testy sieci tramwajowej potrwają przez kolejne dni, by sprawdzić i potwierdzić poprawność wykonania zadania czyli prawidłowość ułożenia szyn tramwajowych, poprawności wywieszania trakcji, sprawdzenia zasilania ze stacji trakcyjnych…
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal po raz kolejny zanotowała pozytywne wyniki finansowe. Po trzech kwartałach 2023 roku skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły 2 400 mln PLN i są niższe o 16% niż w analogicznym okresie 2022 roku. Wartość EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 roku wyniosła 121 mln PLN, co przekłada się na osiągniętą marżę EBITDA na poziomie 5,0%. Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za okres styczeń - wrzesień 2023 roku wynosi 54 mln PLN,  co…
  Polimex Budownictwo – spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal podpisała umowę z Eko-En Skibno 2 na budowę Zespołu Elektrowni Wiatrowych na terenie gminy Sianów, w powiecie koszalińskim, województwo zachodniopomorskie, składającego się z 5 turbin wiatrowych typu Vestas V100 2 MW HH 120 m wraz z fundamentami, drogami dojazdowymi, zjazdami z dróg publicznych, liniami kablowymi SN 15 kV wraz ze światłowodami i uziemieniami, ze stacją SN 15 kV i podłączeniem do GPZ Koszalin Północ. Kontrakt obejmuje kompleksową…
  W czwartek 21 września br. została zawarta umowa pomiędzy konsorcjum, w skład którego wchodzą: Polimex Mostostal S.A. (jako lider Konsorcjum) oraz AB Industry S.A.  (jako partner Konsorcjum) a Orlen Południe S.A. na realizację projektu nowoczesnej tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie, w województwie warmińsko-mazurskim. Kontrakt obejmuje zaprojektowanie, zapewnienie dostaw oraz budowę w systemie „pod klucz”, rozruch, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji tłoczni z ekstrakcją o wydajności 200 tys. ton…
  Spółka LOTAMS wybrała Konsorcjum spółek Polimex Mostostal oraz Polimex Infrastruktura na Generalnego Wykonawcę budowy jednej z największych i najnowocześniejszych baz obsługi technicznej samolotów w Europie. W związku z realizowaną w podrzeszowskiej Jasionce inwestycją została zawarta Umowa pomiędzy konsorcjum, w skład którego wchodzi Polimex Mostostal oraz Polimex Infrastruktura a polskim liderem branży MRO (LOTAMS). Projekt został pozyskany w ramach dialogu technicznego, gdzie Zespół Grupy Kapitałowej Polimex…
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal w I półroczu 2023 r. zanotowała 64 miliony PLN zysku na działalności operacyjnej (EBIT), wobec 109 milionów PLN w I półroczu 2022. Pomimo nadal nieustabilizowanej sytuacji na europejskich rynkach, wojny na Ukrainie i wynikających z niej problemów w światowej gospodarce, a szczególnie wyjątkowo trudnej sytuacji z waloryzacją kontraktów, skonsolidowane przychody operacyjne, jakie wypracowała Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku, wynoszą 1 654…
  W dniu 5 lipca 2023 konsorcjum spółek, w skład którego wchodzą: Polimex Mostostal, Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal oraz KTI Poland S.A. zawarły umowy z ORLEN S.A.  na realizację zadania pn.: „PAKIET K-003 z zakresu OSBL pakietu rozbudowy instalacji Olefin”. – „Podpisane dziś przez nas umowy to największy kontrakt w historii Polimex Mostostal oraz Naftoremont-Naftobudowa obejmujący wykonanie prac w sektorze Oil&Gas. Projekt zakłada wykonanie wielobranżowych prac…
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal publikuje dobre wyniki finansowe za I kwartał 2023 r. Pomimo nadal nieustabilizowanej sytuacji na europejskich rynkach, wojny na Ukrainie i wynikających z niej problemów w światowej gospodarce, skonsolidowane przychody, jakie wypracowała Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal w I kwartale 2023 r. osiągnęły poziom 825 mln PLN. Wskaźnik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2023 roku wyniósł 40 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 4,8%) i jest wyższy o 25 mln PLN…
W środę 24 maja br. spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - Polimex Budownictwo podpisała trzy umowy na zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w zakresie budowy Instalacji Fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy - PV Żółtańce 1 o mocy do 5 MW, Żółtańce 2 o mocy do 5 MW, Żółtańce 3 o mocy do 5 MW. Zamawiającym jest spółka PGE Energia Odnawialna S.A. należąca do Grupy Kapitałowej PGE, największego producenta zielonej energii w Polsce. Łączna…
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal prezentuje roczne wyniki finansowe. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2022 r. osiągnęły poziom 3 784 mln PLN i są wyższe o 1 480 mln PLN względem 2021 r. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła za 2022 r. 207 mln PLN i jest wyższa o 43 mln PLN w porównaniu do wyniku sprzed roku. Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2022 r. w wysokości 131 mln PLN jest wyższy o 44 mln PLN od wyniku za 2021 r. i stanowi 3,5% przychodów operacyjnych. Wybrane dane finansowe za 2022…