Aktualności

RSS

30 czerwca br. w Warszawie odbył się „Korean Nuclear and High-tech Day 2022”. Ideą wydarzenia było wzmocnienie współpracy między Polską a Koreą Południową w zakresie technologii jądrowych. Współorganizatorami spotkania były polska Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS) oraz firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) - działająca w sektorze energetyki jądrowej. Podczas tego wydarzenia odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding – MOU) pomiędzy Team…
  Podczas V Polsko-Francuskiego Dnia Przemysłu Jądrowego w Ołtarzewie pod Warszawą Polimex Mostostal S.A.  podpisała umowę o współpracy przy projektach z zakresu energetyki jądrowej z EDF S.A. Potwierdza to prekwalifikację Spółki do udziału w potencjalnych programach EPR. „Zacieśnienie współpracy z kolejnym doświadczonym graczem na rynku energetyki jądrowej – firmą EDF S.A. konstytuuje i potwierdza gotowość multikompetencyjnych zespołów projektowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal do realizacji tak…
Zbudowana przez Polimex Budownictwo Farma wiatrowa w Janikowie uzyskała już pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja obejmowała kompleksową realizację Farmy Wiatrowej w Janikowie w tym m. in: opracowanie projektów wykonawczych, modernizację i przebudowę dróg gminnych, wykonanie dróg dojazdowych i placów manewrowych, wykonanie 30 fundamentów turbin i roboty kablowe SN dla spółki Janikowo GMBH Spółka Komandytowa (dotychczas E&W spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) należącej do grupy Windbud…
21 czerwca 2022 r. w Płocku została zawarta umowa pomiędzy PERN S.A. z siedzibą w Płocku a konsorcjum firm: Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Agat S.A. na budowę trzech zbiorników magazynowych o pojemności 32.000 m3 każdy dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu. Za realizację Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym w wysokości 113.569.000 PLN netto,  z czego na Naftoremont-Naftobudowę  przypada 69.569.000 PLN…
  Rozpoczął się transport głównych urządzeń do dwóch bloków gazowo – parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW do mega inwestycji Grupy PGE w Nowym Czarnowie. Prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2023 roku. Zaawansowanie prac nad inwestycją przekroczyło już 65,7 procent, a zaawansowanie prac budowlanych przekroczyło na koniec kwietnia 24 proc. Obecnie trwa transport kluczowych elementów do budowy bloków. Zostaną one sprowadzone z kilku miejsc na…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal kolejny raz publikuje dobre wyniki finansowe, tym razem za I kwartał 2022 r. Pomimo wojny na Ukrainie i wynikających z niej problemów w europejskiej gospodarce, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w I kwartale 2022 r. osiągnęły poziom 860 mln PLN i są wyższe względem przychodów operacyjnych za 1Q 2021 roku o 110% czyli 451 mln PLN. Osiągnięty wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2022 roku wyniósł 32 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA…
  12 maja br. na uroczystej Gali UDT w Poznaniu Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A. Krzysztof Figat odebrał wyróżnienie za utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego w Polimex Mostostal. Wyróżnienie wręczali osobiście Pan Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz Pan Adam Ogrodnik, Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego. „W całej Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal przywiązujemy szczególną wagę do bezpieczeństwa i niezawodności pracy naszych urządzeń i realizowanych projektów.…
  5 maja 2022 roku zarządy spółek działających w Konsorcjum Polimex Mostostal oraz Polimex Infrastruktura zawarły umowę ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Krajowych i Autostrad na zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15” Cieszy nas powrót do współpracy z największym klientem publicznym w Polsce, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to już trzecie zadanie realizowane przez nas z…
25 kwietnia br. podczas uroczystej ceremonii w Rezydencji Ambasadora USA w Warszawie, przy obecności Pana Ambasadora Mark’a Brzezińskiego i najwyższego szczebla managementu firmy Bechtel Corporation i #Westinghouse Pan Krzysztof Figat – Prezes Zarządu i Pan Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu Polimex Mostostal S.A. podpisali dokument MoU (Memorandum of Understanding) w sprawie potencjalnej budowy dwóch nowych elektrowni jądrowych. „Budowa elektrowni wymaga polskiej wiedzy i tysięcy wykwalifikowanych polskich…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal prezentuje roczne wyniki finansowe. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły za 2021 r. 2 304 mln PLN i są wyższe o 689 mln PLN względem 2020 r. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła za 2021 r. 164 mln PLN i jest wyższa o 37 mln PLN w porównaniu do wyniku sprzed roku. Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2021 r. w wysokości 87 mln PLN jest wyższy o 24 mln PLN od wyniku za 2020 r. i stanowi 3,8% przychodów operacyjnych. Wybrane dane finansowe za 2021 rok w mln…