Aktualności

RSS

Grupa Polimex Mostostal podpisała kolejny kontrakt drogowy na „Zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72” realizowaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W dniu 28 czerwca konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. (Partner Konsorcjum) i Polimex Infrastruktura sp. z o.o.(Lider Konsorcjum) podpisało umowę ze Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu na realizację projektu „Zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości…
  Grupa Polimex podpisała umowę na „Budowę obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25” realizowaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W dniu 24 czerwca konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. (Partner Konsorcjum) i Polimex Infrastruktura sp. z o.o.(Lider Konsorcjum) podpisało umowę ze Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział Gdańsk na realizację projektu „Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25”. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy…
  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, 23 czerwca br. podpisał umowę z Polimexem Mostostalem na realizację nowej elektrociepłowni gazowej, która zastąpi obecnie eksploatowaną jednostkę węglową zlokalizowaną w Siechnicach. Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica zostanie zrealizowana na podstawie umów KOGENERACJI z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal - Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka - Partner Konsorcjum. Nowoczesna jednostka będzie się…
  W środę, 2 czerwca 2021 r. w zajezdni tramwajowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie, Konsorcjum w składzie Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.  – lider konsorcjum, Polimex Mostostal S.A. – partner konsorcjum i Trakcja S.A. – partner konsorcjum podpisało z Gminą Olsztyn umowę na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie. Wartość całego kontraktu wynosi 327,77 mln PLN netto. Z czego dla Grupy Kapitałowej przypadnie 50% tej kwoty czyli 163,88 mln PLN. Spółki zrealizują projekt budowy nowych linii…
  28 maja 2021 r., odbyło się wmurowanie symbolicznego kamienia węgielnego pod budowę elektrociepłowni gazowej Słoneczna należącej do ENGIE EC Słupsk Sp. z o. o. Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego dokonali: Prezes Zarządu Grupy ENGIE w Polsce Pan Jan Woźnik, Pani Agnieszka Jeziorska Prezes Zarządu ENGIE EC Słupsk, Prezydent m. Słupska Panie Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezes Zarządu Polimex Mostostal Pan Krzysztof Figat oraz Andrzej Wójtowicz Szef Słupskiego Klastra Bioenergetycznego. Generalnym…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała dobre wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2021 roku. Pomimo pandemii i trudnej sytuacji w gospodarce i w branży budowlanej, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom 409 mln PLN i były wyższe względem przychodów operacyjnych za 1Q 2020 roku o 14% czyli 58 mln PLN. Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2021 roku wyniósł 16 mln PLN, co stanowi marżę EBITDA na poziomie 4%. Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej…
W dniu 13 maja br. konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. (Partner Konsorcjum) i Polimex Infrastruktura sp. z o.o.(Lider Konsorcjum) podpisało umowę ze spółką innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 46 w Warszawie na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku biurowego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Pory 80 w Warszawie zgodnie z dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego” o wartości 44.980.000 zł netto. Zakres umowy obejmuje wybudowanie budynku…
  Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Spółka Polimex Mostostal S.A. (partner konsorcjum) oraz spółka zależna Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (jako lider konsorcjum) podpisało umowę z Politechniką Gdańską na „Budowę budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”. Budynek Centrum Ekoinnowacji będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych…
  Polimex Mostostal po raz kolejny prezentuje pozytywne wyniki finansowe  – tym razem podsumowuje swoją działalność w 2020 roku Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal prezentuje roczne wyniki finansowe. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły za 2020 r. 1 615 mln PLN i są wyższe o 26 mln PLN względem 2019 r. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła za 2020 r. 127 mln PLN i jest wyższa o 31 mln PLN w porównaniu do 2019 r. Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2020 r. w wysokości 63 mln PLN jest wyższy o…
  Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Spółka Polimex Mostostal S.A. (partner konsorcjum) oraz spółka zależna Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (jako lider konsorcjum) podpisało umowę z Miastem Stołecznym Warszawa, w ramach którego działa Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III”. Powierzone Spółce zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie…