Aktualności

RSS

  Rozpoczął się transport głównych urządzeń do dwóch bloków gazowo – parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW do mega inwestycji Grupy PGE w Nowym Czarnowie. Prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2023 roku. Zaawansowanie prac nad inwestycją przekroczyło już 65,7 procent, a zaawansowanie prac budowlanych przekroczyło na koniec kwietnia 24 proc. Obecnie trwa transport kluczowych elementów do budowy bloków. Zostaną one sprowadzone z kilku miejsc na…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal kolejny raz publikuje dobre wyniki finansowe, tym razem za I kwartał 2022 r. Pomimo wojny na Ukrainie i wynikających z niej problemów w europejskiej gospodarce, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w I kwartale 2022 r. osiągnęły poziom 860 mln PLN i są wyższe względem przychodów operacyjnych za 1Q 2021 roku o 110% czyli 451 mln PLN. Osiągnięty wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2022 roku wyniósł 32 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA…
  12 maja br. na uroczystej Gali UDT w Poznaniu Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A. Krzysztof Figat odebrał wyróżnienie za utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego w Polimex Mostostal. Wyróżnienie wręczali osobiście Pan Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz Pan Adam Ogrodnik, Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego. „W całej Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal przywiązujemy szczególną wagę do bezpieczeństwa i niezawodności pracy naszych urządzeń i realizowanych projektów.…
  5 maja 2022 roku zarządy spółek działających w Konsorcjum Polimex Mostostal oraz Polimex Infrastruktura zawarły umowę ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Krajowych i Autostrad na zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15” Cieszy nas powrót do współpracy z największym klientem publicznym w Polsce, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to już trzecie zadanie realizowane przez nas z…
25 kwietnia br. podczas uroczystej ceremonii w Rezydencji Ambasadora USA w Warszawie, przy obecności Pana Ambasadora Mark’a Brzezińskiego i najwyższego szczebla managementu firmy Bechtel Corporation i #Westinghouse Pan Krzysztof Figat – Prezes Zarządu i Pan Maciej Korniluk Wiceprezes Zarządu Polimex Mostostal S.A. podpisali dokument MoU (Memorandum of Understanding) w sprawie potencjalnej budowy dwóch nowych elektrowni jądrowych. „Budowa elektrowni wymaga polskiej wiedzy i tysięcy wykwalifikowanych polskich…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal prezentuje roczne wyniki finansowe. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły za 2021 r. 2 304 mln PLN i są wyższe o 689 mln PLN względem 2020 r. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła za 2021 r. 164 mln PLN i jest wyższa o 37 mln PLN w porównaniu do wyniku sprzed roku. Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2021 r. w wysokości 87 mln PLN jest wyższy o 24 mln PLN od wyniku za 2020 r. i stanowi 3,8% przychodów operacyjnych. Wybrane dane finansowe za 2021 rok w mln…
  Westinghouse Electric Company i Polimex Mostostal podpisali dziś w Warszawie memorandum o współpracy. Zawarte porozumienie dotyczy współpracy w zakresie potencjalnej budowy sześciu reaktorów AP1000® w ramach realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz przyszłych projektów z wykorzystaniem technologii AP1000® w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Westinghouse jest jednym z trzech pretendentów do pierwszego przetargu na budowę elektrowni jądrowej w Polsce.  Porozumienie obejmuje wsparcie i współpracę…
  W Siedlcach na terenie spółki Mostostal Siedlce powstaje elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy 2062 kW. Profil prowadzonej działalności przemysłowej Mostostal Siedlce powoduje, że Firma co roku zużywa znaczne ilości energii elektrycznej. Mając na względzie minimalizowanie wpływu na środowisko, nieustanny wzrost efektywności energetycznej, obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, z końcem 2020 roku Spółka podjęła decyzję o budowie…
  Straż Graniczna powierzyła wykonanie przęseł stalowych konsorcjum firm – Polimex Mostostal, który jest liderem konsorcjum oraz firmom: Mostostal Siedlce i WĘGLOKOKS. 4 stycznia 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej, a konsorcjum w skład którego wchodzą: Spółka, Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach oraz WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem Umowy jest wykonanie, z materiałów i surowców…
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal otrzymała najwyższe wyróżnienie - Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2022-2023, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W uznaniu wyników w wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przyznała Grupie Kapitałowej Polimex Mostostal Złotą…