Aktualności

RSS

  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2017 roku. Spółka osiągnęła przychody operacyjne na poziomie ponad 1 672 mln PLN. EBIDTA po dziewięciu miesiącach 2017 roku dla Spółki wyniosła 88 mln PLN, a zysk na działalności operacyjnej 66 mln PLN.   Nasze wyniki finansowe za minione dziewięć miesięcy 2017 roku pokazują, że Spółka zmierza w dobrym kierunku. Wchodzimy już w fazę operacjonalizacji przyjętego Planu Rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Na grudzień…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal otrzymała najwyższe wyróżnienie - Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2018-2019, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal W uznaniu wyników w wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy -…
  W środę, 25 października 2017 r., odbyło się uroczyste wmurowanie symbolicznego kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań, który będzie najnowocześniejszą jednostką gazowo-parową w Polsce.   Nowy blok gazowo-parowy budowany dla Elektrociepłowni Żerań należącej do PGNiG TERMIKA to strategiczna inwestycja energetyczna dla aglomeracji warszawskiej  i trzeci strategiczny projekt energetyczny Polimex-Mostostal dla polskiej energetyki. Projekt realizowany będzie przez…
  W piątek, 20 października 2017 r., Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny „Polimex-Mostostal” SA sporządzony w związku z dopuszczeniem do publicznego obrotu 150 mln akcji Spółki serii T. Spółki Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły w styczniu 2017 akcje Polimeksu-Mostostal. W ramach podwyższenia kapitału „Polimex-Mostostal” SA, inwestorzy objęli  150 mln akcji - po 37,5 mln przez każdego z nich. Zgodnie z umową inwestycyjną Spółka zobowiązana była podjąć wszelkie konieczne działania w…
  Prezes „Polimex-Mostostal” SA Antoni Józwowicz uhonorowany statuetką Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017 za skutecznie przeprowadzoną restrukturyzację i wprowadzenie efektywnych modeli funkcjonowania Grupy Polimex Mostostal Już po raz trzeci Europejskie Centrum Biznesu zaprosiło czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy. Na uroczystej Gali, Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2017 w Siedlcach, 19 października br., prezes Polimex-Mostostal SA. Antoni…
  W czwartek, 14 września 2017 r. Rada Nadzorcza „Polimex-Mostostal” SA podjęła decyzję o powołaniu na nowego Członka Zarządu Spółki Pana Przemysława Janiszewskiego i z dniem 14 września br. powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Nowy Członek Zarządu został powołany na trzyletnią wspólna kadencję. Od 14 września br. skład Zarządu „Polimex-Mostostal” SA prezentuje się następująco: Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu Andrzej Juszczyński – Wiceprezes Zarządu Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu - „Cieszymy…
  Zapraszamy do obejrzenia najnowszego filmu z budowy nowego bloku Elektrowni Kozienice - lato 2017 zrealizowanego przez Eneę. Nowy blok energetyczny B11 o mocy 1075 MW w Kozienicach będzie najnowocześniejszą jednostką wytwórczą na węgiel kamienny w Polsce oraz Europie. Wykonawcą projektu jest konsorcjum Polimex-Mostostal i Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe. Udział Polimex-Mostostal w pracach stanowi 42.7%. Najnowszy film dostępny jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=6dbYLJBc5Gg
  W sobotę 9 września 2017 r., po wstępnych fazach rozruchu ruszył pełną parą gigawatowy blok w Elektrowni Kozienice, jedna ze strategicznych na polskim rynku energetyki inwestycji realizowana przez „Polimex-Mostostal”. Na początku września br. po kilku miesiącach przygotowań i z sukcesem przeprowadzonych testów 1075 MW blok B11 Enei Wytwarzanie rozpoczął oddawanie energii do krajowej sieci elektroenergetycznej. Przed synchronizacją konieczne było uruchomienie wszystkich układów technologicznych. Od 1 września br…
  EBITDA Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w pierwszym półroczu 2017 roku jest na poziomie 75,3 mln złotych, zysk netto 34,9 mln. Grupa osiągnęła wyższe niż przed rokiem zyski. Zysk operacyjny wyniósł 62,5 mln zł (w I połowie 2016 roku było to -34,4 mln zł), zysk brutto 48,5 mln zł (-56 mln zł w 2016 roku), zysk netto 34,9 mln zł (-51,9 mln zł w 2016 roku). W pierwszym półroczu 2017 roku przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły 1,13 mld zł, w tym samym okresie 2016 roku było to 1,27 mld zł. Grupa…
  Polimex Budownictwo, Polimex Operator oraz Infrastruktura Drogowa to trzy nowe spółki, które od 1 sierpnia działają w Grupie Kapitałowej. Spółki te będą rozwijały swoją działalność w ramach trzech różnych obszarów aktywności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Ich powołanie jest kolejnym krokiem w realizacji Planu Rozwoju Grupy na lata 2017-2023. „Polimex-Mostostal” SA 25 lipca 2017 roku podpisał trzy umowy wniesienia aportem zorganizowanych części przedsiębiorstwa do Spółek zależnych. W wyniku tej operacji od…