Aktualności

RSS

  2 września br. spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. przystąpiła do Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki, które 16 grudnia 2021 r. podpisali przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora energetyki słonecznej w Polsce. Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal podsumowała wyniki za pierwsze dwa kwartały bieżącego roku. Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za pierwszych 6 miesięcy 2022 roku są bardzo pozytywne i zdecydowanie lepsze od wyników analogicznego okresu 2021 roku. Pomimo nadal trudnej sytuacji na rynku i wynikających z wojny na Ukrainie problemów w  europejskiej gospodarce, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w I półroczu 2022 r. osiągnęły poziom 1 904 mln PLN i są wyższe względem przychodów…
  9 sierpnia br. spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - Polimex Budownictwo podpisała umowę ze spółką PGE Energia Odnawialna S.A. należąca do Grupy Kapitałowej PGE największego krajowego producenta energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na zaprojektowanie i budowę instalacji fotowoltaicznej PV Krotoszyn o mocy do 5 MW. Inwestycja realizowana przez Polimex Budownictwo w formule EPC obejmuje kompleksową realizację pod klucz farmy fotowoltaicznej PV Krotoszyn czyli zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie…
Polimex Energetyka zakończył montaż komina dwuprzewodowego o wysokości 60 m dla budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej w Grupie Azoty ZAK S.A. Jest to jeden z kluczowych elementów powstającej jednostki energetycznej. W zakładach w Kędzierzynie-Koźlu, w związku z potrzebą dalszego rozwoju i zwiększania mocy produkcyjnych, podjęto decyzję o budowie nowej kotłowni gazowej produkującej parę technologiczną na potrzeby spółki. W skład projektu wchodzi m.in. budowa nowej kotłowni, budynku elektrycznego, komina i…
30 czerwca br. w Warszawie odbył się „Korean Nuclear and High-tech Day 2022”. Ideą wydarzenia było wzmocnienie współpracy między Polską a Koreą Południową w zakresie technologii jądrowych. Współorganizatorami spotkania były polska Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS) oraz firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) - działająca w sektorze energetyki jądrowej. Podczas tego wydarzenia odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding – MOU) pomiędzy Team…
  Podczas V Polsko-Francuskiego Dnia Przemysłu Jądrowego w Ołtarzewie pod Warszawą Polimex Mostostal S.A.  podpisała umowę o współpracy przy projektach z zakresu energetyki jądrowej z EDF S.A. Potwierdza to prekwalifikację Spółki do udziału w potencjalnych programach EPR. „Zacieśnienie współpracy z kolejnym doświadczonym graczem na rynku energetyki jądrowej – firmą EDF S.A. konstytuuje i potwierdza gotowość multikompetencyjnych zespołów projektowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal do realizacji tak…
Zbudowana przez Polimex Budownictwo Farma wiatrowa w Janikowie uzyskała już pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja obejmowała kompleksową realizację Farmy Wiatrowej w Janikowie w tym m. in: opracowanie projektów wykonawczych, modernizację i przebudowę dróg gminnych, wykonanie dróg dojazdowych i placów manewrowych, wykonanie 30 fundamentów turbin i roboty kablowe SN dla spółki Janikowo GMBH Spółka Komandytowa (dotychczas E&W spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) należącej do grupy Windbud…
21 czerwca 2022 r. w Płocku została zawarta umowa pomiędzy PERN S.A. z siedzibą w Płocku a konsorcjum firm: Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Agat S.A. na budowę trzech zbiorników magazynowych o pojemności 32.000 m3 każdy dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu. Za realizację Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym w wysokości 113.569.000 PLN netto,  z czego na Naftoremont-Naftobudowę  przypada 69.569.000 PLN…
  Rozpoczął się transport głównych urządzeń do dwóch bloków gazowo – parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW do mega inwestycji Grupy PGE w Nowym Czarnowie. Prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2023 roku. Zaawansowanie prac nad inwestycją przekroczyło już 65,7 procent, a zaawansowanie prac budowlanych przekroczyło na koniec kwietnia 24 proc. Obecnie trwa transport kluczowych elementów do budowy bloków. Zostaną one sprowadzone z kilku miejsc na…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal kolejny raz publikuje dobre wyniki finansowe, tym razem za I kwartał 2022 r. Pomimo wojny na Ukrainie i wynikających z niej problemów w europejskiej gospodarce, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w I kwartale 2022 r. osiągnęły poziom 860 mln PLN i są wyższe względem przychodów operacyjnych za 1Q 2021 roku o 110% czyli 451 mln PLN. Osiągnięty wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2022 roku wyniósł 32 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA…