Aktualności

RSS

  Polimex Budownictwo – spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal podpisała umowę z Eko-En Skibno 2 na budowę Zespołu Elektrowni Wiatrowych na terenie gminy Sianów, w powiecie koszalińskim, województwo zachodniopomorskie, składającego się z 5 turbin wiatrowych typu Vestas V100 2 MW HH 120 m wraz z fundamentami, drogami dojazdowymi, zjazdami z dróg publicznych, liniami kablowymi SN 15 kV wraz ze światłowodami i uziemieniami, ze stacją SN 15 kV i podłączeniem do GPZ Koszalin Północ. Kontrakt obejmuje kompleksową…
  W czwartek 21 września br. została zawarta umowa pomiędzy konsorcjum, w skład którego wchodzą: Polimex Mostostal S.A. (jako lider Konsorcjum) oraz AB Industry S.A.  (jako partner Konsorcjum) a Orlen Południe S.A. na realizację projektu nowoczesnej tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie, w województwie warmińsko-mazurskim. Kontrakt obejmuje zaprojektowanie, zapewnienie dostaw oraz budowę w systemie „pod klucz”, rozruch, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji tłoczni z ekstrakcją o wydajności 200 tys. ton…
  Spółka LOTAMS wybrała Konsorcjum spółek Polimex Mostostal oraz Polimex Infrastruktura na Generalnego Wykonawcę budowy jednej z największych i najnowocześniejszych baz obsługi technicznej samolotów w Europie. W związku z realizowaną w podrzeszowskiej Jasionce inwestycją została zawarta Umowa pomiędzy konsorcjum, w skład którego wchodzi Polimex Mostostal oraz Polimex Infrastruktura a polskim liderem branży MRO (LOTAMS). Projekt został pozyskany w ramach dialogu technicznego, gdzie Zespół Grupy Kapitałowej Polimex…
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal w I półroczu 2023 r. zanotowała 64 miliony PLN zysku na działalności operacyjnej (EBIT), wobec 109 milionów PLN w I półroczu 2022. Pomimo nadal nieustabilizowanej sytuacji na europejskich rynkach, wojny na Ukrainie i wynikających z niej problemów w światowej gospodarce, a szczególnie wyjątkowo trudnej sytuacji z waloryzacją kontraktów, skonsolidowane przychody operacyjne, jakie wypracowała Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku, wynoszą 1 654…
  W dniu 5 lipca 2023 konsorcjum spółek, w skład którego wchodzą: Polimex Mostostal, Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal oraz KTI Poland S.A. zawarły umowy z ORLEN S.A.  na realizację zadania pn.: „PAKIET K-003 z zakresu OSBL pakietu rozbudowy instalacji Olefin”. – „Podpisane dziś przez nas umowy to największy kontrakt w historii Polimex Mostostal oraz Naftoremont-Naftobudowa obejmujący wykonanie prac w sektorze Oil&Gas. Projekt zakłada wykonanie wielobranżowych prac…
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal publikuje dobre wyniki finansowe za I kwartał 2023 r. Pomimo nadal nieustabilizowanej sytuacji na europejskich rynkach, wojny na Ukrainie i wynikających z niej problemów w światowej gospodarce, skonsolidowane przychody, jakie wypracowała Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal w I kwartale 2023 r. osiągnęły poziom 825 mln PLN. Wskaźnik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2023 roku wyniósł 40 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 4,8%) i jest wyższy o 25 mln PLN…
W środę 24 maja br. spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - Polimex Budownictwo podpisała trzy umowy na zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w zakresie budowy Instalacji Fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy - PV Żółtańce 1 o mocy do 5 MW, Żółtańce 2 o mocy do 5 MW, Żółtańce 3 o mocy do 5 MW. Zamawiającym jest spółka PGE Energia Odnawialna S.A. należąca do Grupy Kapitałowej PGE, największego producenta zielonej energii w Polsce. Łączna…
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal prezentuje roczne wyniki finansowe. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2022 r. osiągnęły poziom 3 784 mln PLN i są wyższe o 1 480 mln PLN względem 2021 r. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła za 2022 r. 207 mln PLN i jest wyższa o 43 mln PLN w porównaniu do wyniku sprzed roku. Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2022 r. w wysokości 131 mln PLN jest wyższy o 44 mln PLN od wyniku za 2021 r. i stanowi 3,5% przychodów operacyjnych. Wybrane dane finansowe za 2022…
Trwa montaż dwóch kotłów odzysknicowych, których kolejne moduły trafiają na plac budowy nowej elektrociepłowni w Siechnicach pod Wrocławiem realizowanej przez spółki z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Największe z nich ważą 157 ton. Na fundamentach zostały już posadowione turbiny gazowe i turbina parowa. Inwestorem jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Aktualnie trwa instalowanie kluczowych dla procesu technologicznego kotłów odzysknicowych. To…
W dniu 23 marca 2023 w ramach Partner Awards TotalEnergies Refinery Antwerp przyznano nagrody i wyróżnienia dla firm pracujących w obiektach rafineryjnych, które w roku 2022 zostały najlepiej ocenione przez TotalEnergies. Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal została podwójnie doceniona i zajęła: miejsce „Categorie TA big B/C > 20.000 uren” – Turn Around (remont instalacji w ramach planowanego przestoju) oraz 2. miejsce „Categorie medium B/C – 25.000-50.000 uren” –…