Aktualności

RSS

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal kolejny raz opublikowała dobre wyniki finansowe. Tym razem spółka podsumowuje pierwsze sześć miesięcy 2021 roku. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom o 35 % wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku i wyniosły 976 mln PLN (wzrost o 252 mln PLN). Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2021 roku wyniósł 85 mln PLN, co przekłada się na osiągniętą marżę EBITDA na poziomie 8,7%. Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za sześć…
  Zakończone zostało betonowanie płyty fundamentowej turbozespołu jednego z dwóch nowo budowanych bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra, oddziale spółki PGE Górnictwo i Konwencjonalna z Grupy PGE. Budowa niskoemisyjnych jednostek o łącznej mocy 1340 MW jest projektem strategicznym dla polskiej gospodarki. W procesie ciągłego betonowania płyty fundamentowej turbozespołu bloku nr 9, który trwał 31 godzin, wykorzystano 2 236 m3 betonu. Aktualnie trwa proces pielęgnacji masywu betonowego. Prowadzone są też…
  PGE Energia Ciepła z Grupy PGE konsekwentnie realizuje działania zmierzające do zmiany swoich aktywów w kierunku zero i niskoemisyjnych. Spółka podpisała umowę z Polimexem Mostostalem na realizację nowej kotłowni gazowej w rzeszowskiej elektrociepłowni. Projekt ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2023 roku. Budowa kotłowni gazowej zostanie zrealizowana na podstawie umowy, która została podpisana 5 sierpnia 2021 r. pomiędzy PGE Energia Ciepła S.A. a konsorcjum firm POLIMEX ENERGETYKA Sp. z o.o. i POLIMEX…
Grupa Polimex Mostostal podpisała kolejny kontrakt drogowy na „Zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72” realizowaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W dniu 28 czerwca konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. (Partner Konsorcjum) i Polimex Infrastruktura sp. z o.o.(Lider Konsorcjum) podpisało umowę ze Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu na realizację projektu „Zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości…
  Grupa Polimex podpisała umowę na „Budowę obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25” realizowaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W dniu 24 czerwca konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. (Partner Konsorcjum) i Polimex Infrastruktura sp. z o.o.(Lider Konsorcjum) podpisało umowę ze Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział Gdańsk na realizację projektu „Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25”. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy…
  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, 23 czerwca br. podpisał umowę z Polimexem Mostostalem na realizację nowej elektrociepłowni gazowej, która zastąpi obecnie eksploatowaną jednostkę węglową zlokalizowaną w Siechnicach. Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica zostanie zrealizowana na podstawie umów KOGENERACJI z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal - Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka - Partner Konsorcjum. Nowoczesna jednostka będzie się…
  W środę, 2 czerwca 2021 r. w zajezdni tramwajowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie, Konsorcjum w składzie Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.  – lider konsorcjum, Polimex Mostostal S.A. – partner konsorcjum i Trakcja S.A. – partner konsorcjum podpisało z Gminą Olsztyn umowę na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie. Wartość całego kontraktu wynosi 327,77 mln PLN netto. Z czego dla Grupy Kapitałowej przypadnie 50% tej kwoty czyli 163,88 mln PLN. Spółki zrealizują projekt budowy nowych linii…
  28 maja 2021 r., odbyło się wmurowanie symbolicznego kamienia węgielnego pod budowę elektrociepłowni gazowej Słoneczna należącej do ENGIE EC Słupsk Sp. z o. o. Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego dokonali: Prezes Zarządu Grupy ENGIE w Polsce Pan Jan Woźnik, Pani Agnieszka Jeziorska Prezes Zarządu ENGIE EC Słupsk, Prezydent m. Słupska Panie Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezes Zarządu Polimex Mostostal Pan Krzysztof Figat oraz Andrzej Wójtowicz Szef Słupskiego Klastra Bioenergetycznego. Generalnym…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała dobre wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2021 roku. Pomimo pandemii i trudnej sytuacji w gospodarce i w branży budowlanej, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom 409 mln PLN i były wyższe względem przychodów operacyjnych za 1Q 2020 roku o 14% czyli 58 mln PLN. Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2021 roku wyniósł 16 mln PLN, co stanowi marżę EBITDA na poziomie 4%. Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej…
W dniu 13 maja br. konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. (Partner Konsorcjum) i Polimex Infrastruktura sp. z o.o.(Lider Konsorcjum) podpisało umowę ze spółką innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 46 w Warszawie na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku biurowego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Pory 80 w Warszawie zgodnie z dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego” o wartości 44.980.000 zł netto. Zakres umowy obejmuje wybudowanie budynku…