Raporty

28
Maja
2007

Transakcja zabezpieczająca

Raport bieżący nr 58/2007
11
Maja
2007

Informacje o akcjonariuszach

Raport bieżący nr 56/2007
10
Maja
2007

I kwartał 2007

08
Maja
2007

Ogłoszenie upadłości jednostki zależnej od Polimex- Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 55/2007
08
Maja
2007

Dopuszczenie, wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz rejestracja w KDPW S.A. akcji serii I

Raport bieżący nr 54/2007
07
Maja
2007

Zmiana terminu publikacji raportu okresowe

Raport bieżący nr 53/2007
02
Maja
2007

Rejestracja akcji serii I w KDPW S.A.

Raport bieżący nr 52/2007
30
Kwietnia
2007

Aneksy do umów kredytowych

Raport bieżący nr 51/2007
27
Kwietnia
2007

Aneks do umowy o limit wierzytelności

Raport bieżący nr 50/2007
27
Kwietnia
2007

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej od Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 49/2007
25
Kwietnia
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 48/2007
24
Kwietnia
2007

Informacje o akcjonariuszach

Raport bieżący nr 47/2007
20
Kwietnia
2007

Statut Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 46/2007
20
Kwietnia
2007

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 45/2007
20
Kwietnia
2007

Dopuszczenie, wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz rejestracja w KDPW S.A. akcji serii H

Raport bieżący nr 44/2007