Raporty

25
Lutego
2008

Przejęcie kontroli nad Grupą Kapitałową Coifer

Raport bieżący nr 15/2008
21
Lutego
2008

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego jednostki zależnej od Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 14/2008
15
Lutego
2008

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 13/2008
01
Lutego
2008

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 12/2008
28
Stycznia
2008

Transakcja zabezpieczająca

Raport bieżący nr 11/2008
22
Stycznia
2008

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

Raport bieżący nr 9/2008
22
Stycznia
2008

Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 10/2008
17
Stycznia
2008

Transakcja zabezpieczająca

Raport bieżący nr 8/2008
17
Stycznia
2008

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 7/2008
17
Stycznia
2008

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 6/2008
14
Stycznia
2008

Nabycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez Członka Zarządu

Raport bieżący nr 5/2007
11
Stycznia
2008

Nabycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez Członka Zarządu

Raport bieżący nr 4/2008
07
Stycznia
2008

Nabycie przez jednostkę zależną aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 3/2008
03
Stycznia
2008

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 2/2008
01
Stycznia
2008

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego jednostki zależnej od Polimex- Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 1/2008