Raporty

17
Września
2008

Informacja o udzieleniu zezwolenia jednostce zależnej od Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 64/2008
11
Września
2008

Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 63/2008
10
Września
2008

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 62/2008
09
Września
2008

Zamknięcie terminowych transakcji walutowych

Raport bieżący nr 61/2008
02
Września
2008

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 60/2008
27
Sierpnia
2008

Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 59/2008
13
Sierpnia
2008

Transakcja zabezpieczająca

Raport bieżący nr 58/2008
12
Sierpnia
2008

Informacja o wyborze oferty złożnej przez Konsorcjum z udziałem Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 57/2008
06
Sierpnia
2008

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 56/2008
31
Lipca
2008

Zawiązanie Spółki przez jednostkę zależną od Polimex- Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 55/2008
31
Lipca
2008

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 54/2008
25
Lipca
2008

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 53/2008
25
Lipca
2008

Informacja o udzieleniu zezwolenia

Raport bieżący nr 52/2008
17
Lipca
2008

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 51/2008
11
Lipca
2008

Informacja o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Polimex- Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 50/2008