Raporty

19
Czerwca
2008

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

Raport bieżący nr 33/2008
19
Czerwca
2008

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 32/2008
18
Czerwca
2008

Transakcja zabezpieczająca

Raport bieżący nr 31/2008
16
Czerwca
2008

Projekty uchwał ZWZ Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 30/2008
10
Czerwca
2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 29/2008
09
Czerwca
2008

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 28/2008
09
Czerwca
2008

Nabycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 27/2008
05
Czerwca
2008

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 26/2008
31
Maja
2008

IV kwartał 2007

20
Maja
2008

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 25/2008
14
Maja
2008

Przeniesienie własności udziałów na Emitenta

Raport bieżący nr 24/2008
08
Maja
2008

I kwartał 2008

06
Maja
2008

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 23/2008
24
Kwietnia
2008

Informacja o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 22/2008
02
Kwietnia
2008

Informacja o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 21/2008