Raporty

27
Marca
2008

Informacja o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 20/2008
26
Marca
2008

Informacja o zbyciu akcji Polimex-Mostostal S.A. przez członka Zarządu

Raport bieżący nr 19/2008
21
Marca
2008

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 18/2008
19
Marca
2008

Przeniesienie własności udziałów na jednostkę zależną od emitenta

Raport bieżący nr 17/2008
10
Marca
2008

Transakcja zabezpieczająca ryzyko kursowe

Raport bieżący nr 16/2008
25
Lutego
2008

Przejęcie kontroli nad Grupą Kapitałową Coifer

Raport bieżący nr 15/2008
21
Lutego
2008

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego jednostki zależnej od Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 14/2008
15
Lutego
2008

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 13/2008
01
Lutego
2008

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 12/2008
28
Stycznia
2008

Transakcja zabezpieczająca

Raport bieżący nr 11/2008
22
Stycznia
2008

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

Raport bieżący nr 9/2008
22
Stycznia
2008

Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 10/2008
17
Stycznia
2008

Transakcja zabezpieczająca

Raport bieżący nr 8/2008
17
Stycznia
2008

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 7/2008
17
Stycznia
2008

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 6/2008