Raporty

27
Sierpnia
2007

Statut Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 88/2007
27
Sierpnia
2007

Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 87/2007
24
Sierpnia
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 86/2007
16
Sierpnia
2007

Nabycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez członka Zarządu

Raport bieżący nr 85/2007
16
Sierpnia
2007

Informacja o zbyciu akcji Polimex-Mostostal S.A. przez prokurenta

Raport bieżący nr 84/2007
07
Sierpnia
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 83/2007
06
Sierpnia
2007

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 82/2007
01
Sierpnia
2007

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego związanego z "Budową fabryki opon, budynku biurowego wraz z budynkami pomocniczymi w Stargardzie Szczecińskim"

Raport bieżący nr 81/2007
30
Lipca
2007

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 80/2007
25
Lipca
2007

Emisja obligacji

Raport bieżący nr 79/2007
23
Lipca
2007

Umowa o limit gwarancyjny

Raport bieżący nr 78/2007
12
Lipca
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 77/2007
09
Lipca
2007

Podpisanie aneksów do umów związanych z realizacją pięcioletniego Programu Emisji Obligacji

Raport bieżący nr 76/2007
05
Lipca
2007

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 75/2007
04
Lipca
2007

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Polimex-Mostostal S.A. w dniu 28 czerwca 2007 r.

Raport bieżący nr 74/2007