Raporty

12
Lipca
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 77/2007
09
Lipca
2007

Podpisanie aneksów do umów związanych z realizacją pięcioletniego Programu Emisji Obligacji

Raport bieżący nr 76/2007
05
Lipca
2007

Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Raport bieżący nr 75/2007
04
Lipca
2007

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Polimex-Mostostal S.A. w dniu 28 czerwca 2007 r.

Raport bieżący nr 74/2007
29
Czerwca
2007

Powołanie Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 73/2007
29
Czerwca
2007

Powołanie Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 72/2007
28
Czerwca
2007

Uchwały ZWZ Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 71/2007
27
Czerwca
2007

Informacja o wyborze oferty złożonej przez Polimex- Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 70/2007
19
Czerwca
2007

Projekty uchwał ZWZ Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 69/2007
15
Czerwca
2007

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku

Raport bieżący nr 68/2007
14
Czerwca
2007

Asymilacja akcji

Raport bieżący nr 67/2007
13
Czerwca
2007

Nabycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez członka Zarządu

Raport bieżący nr 66/2007
13
Czerwca
2007

Uchwała Zarządu GPW S.A.

Raport bieżący nr 65/2007
08
Czerwca
2007

Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący nr 64/2007
06
Czerwca
2007

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 63/2007