Raporty

24
Kwietnia
2007

Informacje o akcjonariuszach

Raport bieżący nr 47/2007
20
Kwietnia
2007

Statut Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 46/2007
20
Kwietnia
2007

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 45/2007
20
Kwietnia
2007

Dopuszczenie, wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz rejestracja w KDPW S.A. akcji serii H

Raport bieżący nr 44/2007
19
Kwietnia
2007

Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji ZREW S.A.

Raport bieżący nr 43/2007
17
Kwietnia
2007

Informacja o wyborze oferty złożonej przez Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 42/2007
12
Kwietnia
2007

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 41/2007
11
Kwietnia
2007

Rejestracja akcji serii H w KDPW S.A.

Raport bieżący nr 40/2007
06
Kwietnia
2007

Informacje o akcjonariuszach

Raport bieżący nr 39/2007
15
Marca
2007

Decyzja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 30/2007
12
Marca
2007

Opinia biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 29/2007
07
Marca
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 28/2007
01
Marca
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 27/2007
22
Lutego
2007

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 26/2007
16
Lutego
2007

Decyzja Prezesa UOKiK

Raport bieżący nr 25/2007