Raporty

28
Września
2006

Emisja obligacji

Raport bieżący nr 58/2006
27
Września
2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 57/2006
22
Września
2006

Zawarcie porozumienia o współpracy z Energomontaż - Północ S.A.

Raport bieżący nr 56/2006
15
Września
2006

Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr 55/2006
08
Września
2006

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 54/2006
01
Września
2006

Plan połączenia z ZRE Warszawa S.A.

Raport bieżący nr 53/2006
28
Sierpnia
2006

Informacje o akcjonariuszach

Raport bieżący nr 52/2006
23
Sierpnia
2006

Wybór oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej

Raport bieżący nr 51/2006
11
Sierpnia
2006

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Raport bieżący nr 50/2006
11
Maja
2006

I kwartał 2006

31
Grudnia
2005

IV kwartał 2005

31
Grudnia
2005

IV KWARTAŁ 2005

14
Listopada
2005

III kwartał 2005

16
Sierpnia
2005

II kwartał 2005

16
Maja
2005

I kwartał 2005