Raporty

14
Lutego
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 24/2007
13
Lutego
2007

Transakcja zabezpieczająca

Raport bieżący nr 23/2007
12
Lutego
2007

Transakcja zabezpieczająca

Raport bieżący nr 22/2007
05
Lutego
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 17/2007
01
Lutego
2007

Informacja o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 16/2007
01
Lutego
2007

Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe

Raport bieżący nr 15/2007
29
Stycznia
2007

Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe

Raport bieżący nr 14/2007
25
Stycznia
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 13/2007
19
Stycznia
2007

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2007 roku

Raport bieżący nr 9/2007
19
Stycznia
2007

Informacja o zbyciu akcji Polimex-Mostostal S.A. przez członka Zarządu

Raport bieżący nr 10/2007
17
Stycznia
2007

Odstąpienie od znaczącej umowy

Raport bieżący nr 8/2007
17
Stycznia
2007

Wybór oferty złożonej przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej

Raport bieżący nr 7/2007
16
Stycznia
2007

Wybór oferty Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 6/2007
15
Stycznia
2007

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 5/2007
12
Stycznia
2007

Zmiana znaczącej umowy

Raport bieżący nr 4/2007