Raporty

06
Listopada
2006

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 73/2006
03
Listopada
2006

Dane osobowe nowych członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 72/2006
27
Października
2006

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Polimex-Mostostal S.A. zwołanym na dzień 20 października 2006 r.

Raport bieżący nr 70/2006
26
Października
2006

Opinia z badania Planu Połączenia Polimex-Mostostal S.A. oraz ZREW S.A.

Raport bieżący nr 69/2006
25
Października
2006

Uchwały NWZ Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 68/2006
20
Października
2006

Przerwa w obradach NWZ Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 67/2006
17
Października
2006

Emisja Obligacji

Raport bieżący nr 66/2006
16
Października
2006

Treść rekomendacji dotyczącej parytetu wymiany akcji EnergomontaŜ-Północ S.A. na akcje Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 64/2006
13
Października
2006

Informacje o akcjonariuszach

Raport bieżący nr 63/2006
11
Października
2006

Projekt uchwały NWZ Polimex-Mostostal S.A.

Raport bieżący nr 62/2006
11
Października
2006

Aktualizacja Planu połączenia Polimex-Mostostal S.A. z Zakładami Remontowymi Energetyki Warszawa S.A.

Raport bieżący nr 61/2006
10
Października
2006

Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr 60/2006
09
Października
2006

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 59/2006
02
Października
2006

I półrocze 2006

28
Września
2006

Emisja obligacji

Raport bieżący nr 58/2006