Raporty

31
Lipca
2020

Wybór wspólnej oferty Emitenta i podmiotu zależnego od Emitenta

Raport bieżący nr 43/2020
24
Lipca
2020

Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A i serii B

Raport bieżący nr 42/2019
10
Lipca
2020

Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 41/2020
08
Lipca
2020

Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną Emitenta

Raport bieżący nr 40/2020
07
Lipca
2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 39/2020
07
Lipca
2020

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 38/2020
19
Czerwca
2020

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 37/2020
09
Czerwca
2020

Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 36/2020
03
Czerwca
2020

Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 35/2020
03
Czerwca
2020

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 34/2020
03
Czerwca
2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 33/2020
03
Czerwca
2020

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 32/2020
03
Czerwca
2020

Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

Raport bieżący nr 31/2020
02
Czerwca
2020

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 30/2020
29
Maja
2020

Spełnienie się warunków zawieszających i wypłata środków z tytułu umowy kredytowej

Raport bieżący nr 29/2020