Raporty

24
Sierpnia
2020

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2020

I PÓŁROCZE 2020
20
Sierpnia
2020

Wybór oferty konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 48/2020
10
Sierpnia
2020

Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 47/2020
03
Sierpnia
2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 46/2020
03
Sierpnia
2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 45/2020
03
Sierpnia
2020

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 44/2020
31
Lipca
2020

Wybór wspólnej oferty Emitenta i podmiotu zależnego od Emitenta

Raport bieżący nr 43/2020
24
Lipca
2020

Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A i serii B

Raport bieżący nr 42/2019
10
Lipca
2020

Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 41/2020
08
Lipca
2020

Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną Emitenta

Raport bieżący nr 40/2020
07
Lipca
2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 39/2020
07
Lipca
2020

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 38/2020
19
Czerwca
2020

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 37/2020
09
Czerwca
2020

Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 36/2020
03
Czerwca
2020

Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 35/2020