Raporty

01
Lipca
2021

Zawarcie istotnych umów przez Emitenta oraz spółki zależne od Emitenta

Raport bieżący nr 30/2021
25
Czerwca
2021

Zawarcie aneksu do Umowy o linię gwarancyjną

Raport bieżący nr 29/2021
23
Czerwca
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 28/2021
23
Czerwca
2021

Zawarcie istotnych umów przez Emitenta

Raport bieżący nr 27/2021
10
Czerwca
2021

Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

Raport bieżący nr 26/2021
09
Czerwca
2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 25/2021
09
Czerwca
2021

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 24/2021
02
Czerwca
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 23/2021
31
Maja
2021

Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych.

Raport bieżący nr 22/2021
24
Maja
2021

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

13
Maja
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 21/2021
12
Maja
2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 20/2021
29
Kwietnia
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 19/2021
29
Kwietnia
2021

Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

Raport bieżący nr 18/2021
29
Kwietnia
2021

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2020 rok