Raporty

26
Lutego
2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 14/2021
26
Lutego
2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 13/2021
26
Lutego
2021

Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 12/2021
26
Lutego
2021

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 11/2021
18
Lutego
2021

Otrzymanie przez podmiot zależny Emitenta polecenia realizacji Fazy II projektu „Park Wiatrowy Janikowo”.

Raport bieżący nr 10/2021
10
Lutego
2021

Zawarcie Umowy o linię gwarancyjną

Raport bieżący nr 9/2021
29
Stycznia
2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 8/2021
20
Stycznia
2021

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021.

Raport bieżący nr 7/2021
15
Stycznia
2021

Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 6/2021
07
Stycznia
2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 5/2021
07
Stycznia
2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 4/2021
07
Stycznia
2021

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 3/2021
07
Stycznia
2021

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 2/2021
05
Stycznia
2021

Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

Raport bieżący nr 1/2021
28
Grudnia
2020

Zawarcie dokumentów dotyczących spłaty długu objętego procesem restrukturyzacji finansowej oraz dotyczących pozyskania trzech nowych linii gwarancyjnych na rzecz Spółki i jej podmiotów powiązanych i wynikających z nich zmiany do warunków finansowania GK

Raport bieżący nr 63/2020