Raporty

12
Kwietnia
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 13/2022
01
Kwietnia
2022

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 12/2022
30
Marca
2022

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 11/2022
16
Marca
2022

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 10/2022
16
Lutego
2022

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 9/2022
15
Lutego
2022

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 8/2022
15
Lutego
2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 7/2022
15
Lutego
2022

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 6/2022
19
Stycznia
2022

Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

Raport bieżący nr 5/2022
19
Stycznia
2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 4/2022
17
Stycznia
2022

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022

Raport bieżący nr 3/2022
11
Stycznia
2022

Oświadczenie Rafako S.A. o odstąpieniu od Wstępnych warunków umowy inwestycyjnej.

Raport bieżący nr 2/2022
04
Stycznia
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 1/2022
16
Grudnia
2021

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 50/2021
09
Grudnia
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 49/2021