Raporty

10
Czerwca
2021

Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

Raport bieżący nr 26/2021
09
Czerwca
2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 25/2021
09
Czerwca
2021

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 24/2021
02
Czerwca
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 23/2021
31
Maja
2021

Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych.

Raport bieżący nr 22/2021
24
Maja
2021

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

13
Maja
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 21/2021
12
Maja
2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 20/2021
29
Kwietnia
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 19/2021
29
Kwietnia
2021

Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

Raport bieżący nr 18/2021
29
Kwietnia
2021

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2020 rok

29
Kwietnia
2021

Wyniki Polimex Mostostal S.A. za 2020 rok

19
Kwietnia
2021

Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

Raport bieżący nr 17/2021
09
Kwietnia
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 16/2021
01
Marca
2021

Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 15/2021