Raporty

17
Kwietnia
2024

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 17/2024
17
Kwietnia
2024

Uzupełnienie informacji dot. powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 16/2024
16
Kwietnia
2024

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 15/2024
16
Kwietnia
2024

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 14/2024
10
Kwietnia
2024

Informacja o zmianie wyniku projektu realizowanego przez Spółkę.

Raport Bieżący nr 13/2024
03
Kwietnia
2024

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 12/2024
29
Marca
2024

Informacja o wstępnych szacunkach budżetu realizowanego kontraktu dokonanych w toku prac nad raportem rocznym

Raport Bieżący nr 11/2024
20
Marca
2024

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 10/2024
14
Marca
2024

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 9/2024
08
Marca
2024

Zawarcie istotnej umowy pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta.

Raport bieżący nr 8/2024
07
Marca
2024

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Raport bieżący nr 7/2024
15
Lutego
2024

Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.

Raport bieżący nr 6/2024
09
Lutego
2024

Zawarcie aneksu do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Raport bieżący nr 5/2024
18
Stycznia
2024

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.

Raport bieżący nr 4/2024
15
Stycznia
2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

Raport bieżący nr 3/2024