Raporty

02
Sierpnia
2022

Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.

Raport bieżący nr 25/2022
14
Lipca
2022

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 24/2022
27
Czerwca
2022

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 23/2022
21
Czerwca
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 22/2022
15
Czerwca
2022

Odstąpienie od istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 21/2022
08
Czerwca
2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 20/2022
08
Czerwca
2022

Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 19/2022
08
Czerwca
2022

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 18/2022
01
Czerwca
2022

Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych.

Raport bieżący nr 17/2022
30
Maja
2022

KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU ZAWIERAJĄCY JEDNOSTKOWĄ KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

10
Maja
2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 16/2022
05
Maja
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 15/2022
25
Kwietnia
2022

Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2021 rok

25
Kwietnia
2022

Wyniki Polimex Mostostal S.A. za 2021 rok

21
Kwietnia
2022

Zawarcie istotnej umowy pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta

Raport bieżący nr 14/2022