Raporty

14
Grudnia
2020

Zawarcie porozumienia zmieniającego i ujednolicającego warunki emisji obligacji serii B

Raport bieżący nr 62/2020
14
Grudnia
2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 61/2020
14
Grudnia
2020

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 60/2020
09
Grudnia
2020

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach

Raport bieżący nr 59/2020
08
Grudnia
2020

Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A

Raport bieżący nr 58/2020
20
Listopada
2020

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2020 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

16
Listopada
2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 57/2020
10
Listopada
2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 56/2020
10
Listopada
2020

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 55/2020
05
Listopada
2020

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 54/2020
30
Października
2020

Zawarcie porozumienia zmieniającego i ujednolicającego warunki emisji obligacji serii B

Raport bieżący nr 53/2020
28
Października
2020

Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej pomiędzy Emitentem a podmiotem zależnym Emitenta.

Raport bieżący nr 52/2020
23
Października
2020

Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A

Raport bieżący nr 51/2020
07
Października
2020

Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 50/2020
04
Września
2020

Zawarcie istotnych umów przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 49/2020