Raporty

19
Stycznia
2022

Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

Raport bieżący nr 5/2022
19
Stycznia
2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 4/2022
17
Stycznia
2022

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022

Raport bieżący nr 3/2022
11
Stycznia
2022

Oświadczenie Rafako S.A. o odstąpieniu od Wstępnych warunków umowy inwestycyjnej.

Raport bieżący nr 2/2022
04
Stycznia
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 1/2022
16
Grudnia
2021

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 50/2021
09
Grudnia
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 49/2021
30
Listopada
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 48/2021
26
Listopada
2021

Zawarcie umowy kredytowej przez podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 47/2021
15
Listopada
2021

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2021 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

Kwartalny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za III kwartały 2021 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową
12
Listopada
2021

Podpisanie wstępnych warunków umowy inwestycyjnej

Raport bieżący nr 46/2021
10
Listopada
2021

Otrzymanie informacji o zmniejszeniu stanu posiadania

Raport bieżący nr 45/2021
10
Listopada
2021

Zawarcie aneksu do istotnej umowy przez podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 44/2021
09
Listopada
2021

Zawarcie aneksu do listu intencyjnego.

Raport bieżący nr 43/2021
02
Listopada
2021

Zawarcie aneksu do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Raport bieżący nr 42/2021