Raporty

21
Września
2023

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.

Raport bieżący nr 36/2023
18
Września
2023

Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.

Raport bieżący nr 35/2023
14
Września
2023

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 34/2023
11
Września
2023

Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny Emitenta.

Raport bieżący nr 33/2023
08
Września
2023

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 32/2023
28
Sierpnia
2023

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2023

09
Sierpnia
2023

Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych.

Raport bieżący nr 31/2023
07
Sierpnia
2023

Zawarcie istotnej umowy pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta.

Raport bieżący nr 30/2023
20
Lipca
2023

Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

Raport bieżący nr 29/2023
14
Lipca
2023

Zawarcie ugody dotyczącej kontraktu.

Raport bieżący nr 28/2023
13
Lipca
2023

Rejestracja zmiany Statutu Emitenta.

Raport bieżący nr 27/2023
12
Lipca
2023

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący 26/2023
05
Lipca
2023

Zawarcie znaczącej umowy przez konsorcjum Emitenta

Raport bieżący nr 25/2023
21
Czerwca
2023

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta.

Raport bieżący nr 24/2023
15
Czerwca
2023

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 23/2023