Raporty

06
Października
2021

Zawarcie listu intencyjnego

Raport bieżący nr 38/2021
15
Września
2021

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki

Raport bieżący nr 37/2021
31
Sierpnia
2021

Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 36 / 2021
23
Sierpnia
2021

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2021

18
Sierpnia
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 35/2021
12
Sierpnia
2021

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 34/2021
05
Sierpnia
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 33/2021
30
Lipca
2021

Polimex Mostostal Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

1/2021 (EBI)
19
Lipca
2021

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta oraz podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 32/2021
01
Lipca
2021

Zawarcie aneksu do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Raport bieżący nr 31/2021
01
Lipca
2021

Zawarcie istotnych umów przez Emitenta oraz spółki zależne od Emitenta

Raport bieżący nr 30/2021
25
Czerwca
2021

Zawarcie aneksu do Umowy o linię gwarancyjną

Raport bieżący nr 29/2021
23
Czerwca
2021

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 28/2021
23
Czerwca
2021

Zawarcie istotnych umów przez Emitenta

Raport bieżący nr 27/2021
10
Czerwca
2021

Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

Raport bieżący nr 26/2021