Aktualności

RSS

   „Polimex-Mostostal” SA jako Lider Konsorcjum podjął decyzję o nieskładaniu odwołania od decyzji wyboru przez Elektrownię Ostrołęka generalnego wykonawcy budowy elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW W odniesieniu do informacji prasowej Rafako S.A., opublikowanej 16 kwietnia 2018 roku, Zarząd „Polimex-Mostostal” SA oświadcza, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy dokumentacji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego wyboru przez Elektrownię Ostrołęka konsorcjum firm GE Power i…
  „Polimex-Mostostal” SA opublikował wyniki finansowe za 2017 rok. EBITDA „Polimex Mostostal” SA wyniosła w 2017 r. 66 mln PLN i wzrosła o 147 mln PLN w porównaniu do poprzedniego roku. Kluczowym czynnikiem wpływającym na tę zmianę jest istotna korekta marży brutto, która miała miejsce w zakresie Projektu Kozienice zarówno w 2017 r. (poprawa wyniku o 42,3 mln PLN) jak i w 2016 r. Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie przeszło 2 421 mln PLN. Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej…
  PERN SA zawarł umowę z Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o. o., spółką należącą do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Przedmiotem realizacji inwestycji jest budowa czterech zbiorników magazynowych dla paliw płynnych o łącznej pojemności 128 tys. m³, w następujących sekwencjach: dwa zbiorniki o pojemności 32.000 m³ każdy w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach oraz dwa zbiorniki o pojemności 32.000 m³ każdy w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej. Naftoremont-Naftobudowa zbuduje dla PERN zbiorniki magazynowe wraz z…
  Rada Nadzorcza „Polimex-Mostostal" SA podjęła decyzję o powołaniu do składu zarządu spółki Pana Macieja Korniluka i z dniem 8 stycznia br. powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu. Nowy członek zarządu został powołany na trzyletnią wspólną kadencję. Odpowiedzialny będzie za nadzór nad finansami Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Od 8 stycznia br. skład zarządu „Polimex-Mostostal” SA prezentuje się następująco: Antoni Józwowicz – prezes zarządu, Maciej Korniluk – wiceprezes zarządu ds. finansowych, Przemysław…
  19 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie, jednej z najważniejszych na polskim rynku energetyki, inwestycji zrealizowanej pod klucz przez „Polimex-Mostostal” SA - nowego bloku węglowego na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w należącej do Enei, Elektrowni Kozienice. Jest to największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Europie. Nowy blok energetyczny Grupy Enea o mocy 1075 MW oddany do eksploatacji B11, bo tak nazywa się w skrócie nowy blok, to największa inwestycja Grupy Enea. Wysokosprawna…
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Polimex-Mostostal” SA powołało do rady nadzorczej „Polimex-Mostostal” Pana Andrzeja Józefa Kanię. Pan Andrzej Kania jest od wielu lat związany z sektorem energetycznym i paliwowym jako menadżer, członek rad nadzorczych i radca ministra. Od maja br. Pan Andrzej Kania pełni funkcję członka zarządu ds. technicznych Biura Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA. Jest ekspertem łączącym techniczne kompetencje zawodowe z wiedzą z zakresu administracji, ekonomii i…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2017 roku. Spółka osiągnęła przychody operacyjne na poziomie ponad 1 672 mln PLN. EBIDTA po dziewięciu miesiącach 2017 roku dla Spółki wyniosła 88 mln PLN, a zysk na działalności operacyjnej 66 mln PLN.   Nasze wyniki finansowe za minione dziewięć miesięcy 2017 roku pokazują, że Spółka zmierza w dobrym kierunku. Wchodzimy już w fazę operacjonalizacji przyjętego Planu Rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Na grudzień…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal otrzymała najwyższe wyróżnienie - Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2018-2019, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy dla Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal W uznaniu wyników w wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy -…
  W środę, 25 października 2017 r., odbyło się uroczyste wmurowanie symbolicznego kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań, który będzie najnowocześniejszą jednostką gazowo-parową w Polsce.   Nowy blok gazowo-parowy budowany dla Elektrociepłowni Żerań należącej do PGNiG TERMIKA to strategiczna inwestycja energetyczna dla aglomeracji warszawskiej  i trzeci strategiczny projekt energetyczny Polimex-Mostostal dla polskiej energetyki. Projekt realizowany będzie przez…
  W piątek, 20 października 2017 r., Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny „Polimex-Mostostal” SA sporządzony w związku z dopuszczeniem do publicznego obrotu 150 mln akcji Spółki serii T. Spółki Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły w styczniu 2017 akcje Polimeksu-Mostostal. W ramach podwyższenia kapitału „Polimex-Mostostal” SA, inwestorzy objęli  150 mln akcji - po 37,5 mln przez każdego z nich. Zgodnie z umową inwestycyjną Spółka zobowiązana była podjąć wszelkie konieczne działania w…