Aktualności

RSS

  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal przekazała do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie zabytkowe sprzęty wykorzystywane niegdyś przez pracowników branży projektowej. Wśród przekazanych obiektów są m.in. stoły kreślarskie z przełomu XIX i XX wieku i tzw. cyrkiel drogowy. Przekazane sprzęty pochodzą ze zlikwidowanych już biur projektowych, które działały w przeszłości w Grupie Kapitałowej Polimex-Mostostal jako odrębne spółki – WBP Zabrze, Centrum Projektowe Polimex i Polimex Engineering. Wśród sprzętów oddanych do…
  29 czerwca 2017 r. PGNiG TERMIKA SA oraz konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Gmbh, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. oraz Polimex-Mostostal SA podpisały umowę na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań  w Warszawie. Wartość kontraktu wynosi 1,6 mld zł brutto.  Budowa ma się zakończyć w 2020 roku. Dzięki inwestycji produkcja energii elektrycznej w elektrociepłowni zwiększy się  o ok. 80 procent. Blok nie tylko zapewni dostawy…
  Wojciech Kowalczyk został w czwartek 18 maja przewodniczącym rady nadzorczej „Polimex-Mostostal” SA. Pan Kowalczyk zastąpił na tym stanowisku Iwonę Warsewicz, która złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Wojciech Kowalczyk jest od wielu lat związany z branżą energetyczną i finansową – jako menadżer, członek rad nadzorczych i wiceminister. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa do spraw inwestycji kapitałowych w PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Wcześniej od marca 2016 do lutego 2017 sprawował funkcję Podsekretarza…
Zatwierdzony przez Radę Nadzorcza Plan Rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal zakłada, że do roku 2023 Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal odzyska pozycję wiodącej polskiej firmy budowlanej, realizując rentowne projekty, a także zbuduje wartość Spółki Polimex Mostostal S.A. dla akcjonariuszy. W ramach Planu Rozwoju Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal skupia się na czterech obszarach: energetycznym, nafty, gazu i chemii, a także budownictwa przemysłowego i produkcji. W sektorze energetycznym Grupa poprawia…
  Oferta konsorcjum firm „Polimex-Mostostal” oraz Mitsubishi Hitachi została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę bloku gazowo-parowego 420-490 MWe w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Zamawiającym jest PGNiG TERMIKA. Wartość oferty wynosi 1,1 mld zł oraz 111,9 mln euro. Inwestycja w Elektrociepłowni Żerań przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji warszawskiej. Dzięki budowie nowego bloku energetycznego z eksploatacji zostaną wycofane najstarsze kotły węglowe. Informację o…
Bezpieczeństwo - Podaj dalej! Choć na co dzień konkurują ze sobą o kontrakty i klientów, jest jeden temat, który od lat jednoczy firmy budowlane w Polsce. To bezpieczeństwo. Budownictwo w Polsce od lat przoduje w niechlubnych statystykach wypadkowości. Dlatego generalni wykonawcy postanowili działać, razem. Właśnie ma miejsce ich największa  wspólna inicjatywy – Tydzień Bezpieczeństwa, który potrwa od 8 do 14 maja. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, niezmiennie od wielu lat, przetwórstwo przemysłowe i…
Grupa Polimex-Mostostal w 2016 roku osiągnęła przychody na poziomie 2,7 mld złotych. W porównaniu z 2015 rokiem jest to wzrost o 4,7 proc. Wynik operacyjny wyniósł -27,9 mln zł, a wpływ na taki wynik finansowy miały zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w 2016 roku. - To był dla całej Grupy rok wytężonej pracy. Podjęliśmy się trudnego zadania wyprowadzenia naszej firmy na prostą. Zoptymalizowaliśmy procesy w Grupie, przeprowadzaliśmy trudny proces dokapitalizowania Polimex-Mostostal, który sfinalizowaliśmy w…
Spółka Polimex-Mostostal po sesji 17 marca 2017 roku trafi do indeksu mWIG40 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. - To dla nas niezwykle ważna i dobra informacja. Powrót do mWIG40 jest dowodem na to, że Polimex-Mostostal staje na równe nogi – powiedział Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu PxM. – Nasza firma zawsze miała ambicje być polskim czempionem w branży budowlanej, a obecność w mWIG40 jest potwierdzeniem, że należymy do ścisłej czołówki polskiego biznesu – dodał Józwowicz. GPW co roku przeprowadza…
Andrzej Juszczyński został we wtorek 28 lutego 2017 r. powołany przez Radę Nadzorczą PxM na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polimex-Mostostal. Juszczyński od września ubiegłego roku pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Restrukturyzacji. Juszczyński jest doświadczonym managerem. Odpowiadał za obszar finansów w największych w Europie przedsiębiorstwach produkujących węgiel – Kompanii Węglowej i Polskiej Grupie Górniczej, gdzie przeprowadził z sukcesem proces restrukturyzacji. Podczas swojej pracy w PxM na…
Spółki Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły akcje Polimeksu-Mostostal. W ramach planowanego podwyższenia kapitału, inwestorzy objęli  150 mln akcji - po 37,5 mln przez każdego z nich. Objęcie akcji Polimex-Mostostal przez spółki energetyczne to inwestycja strategiczna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. - Przeprowadzony zgodnie z naszymi założeniami proces dokapitalizowania Polimex-Mostostal pozwoli całej grupie z optymizmem patrzeć w przyszłość. PxM może teraz skupić się na biznesie. …